Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Resursskola, särskild undervisningsgrupp Autism

Beskrivning

Skurups kommun är i stort behov av egen resursskola alternativt särskild undervisningsgrupp för barn med autism i Skurups kommuns grundskolor. Dessa barn är är i behov av ett annat sätt att lära sig för att uppnå grundskolans läroplansmål, och de anpassningar som görs i de kommunala skolorna i Skurups kommun är på intet sätt tillräckligt för dessa barn. Skurup kommun måste därför ”köpa” dyra skol platser till dessa barn i andra kommuner när detta egentligen kunde skötas på ett mycket bättre sätt inom den egna kommunen Skurup. Alla närliggande kommuner till Skurups kommun har egna undervisningsgrupper för barn med autism eller resursskola att tillgå men inte Skurups kommun.
Dessa särskilda undervisningsgrupper och redursskolor har mycket svårt att ta emot Skurups kommuns barn eftersom dessa är vikta till den egna kommunens barn med autism.
Det är många barn som har autism i grundskolorna i Skurups kommun men som inte kvalificerar sig in i särskolan pga avsaknad av utvecklingsstörning i diagnosbilden. Det är dessa barn Skurups kommun behöver ha ett bättre alternativ till såsom särskild undervisningsgrupp eller resursskola i Skurups kommun. Det skulle vara bättre att sätta ihop dessa barn till ett bättre skolalternativ som passar dem, alla är olika och tillgodogör sig undervisning på olika sätt. Här behöver Skurups kommun bli mer i framkant!

Länk(ar) till relaterad information
Beslut
Utan bifall
2024-07-10

Kommunfullmäktige beslutade 2021-02-22, § 11, att anse e-förslaget besvarat.