Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Så här fungerar det

Här får du information om hur det fungerar och hur ett e-förslag hanteras av kommunen.

Ditt e-förslag kan handla om allt som kommunen ansvarar för och har möjlighet att besluta om. Alla som är folkbokförda i Skurups kommun kan skicka in ett e-förslag, tycka till och stödja andras genom att skriva under. Det finns ingen åldersgräns - barn och unga kan också engagera sig.

Alla som lämnar förslag måste ha ett konto med namn och kontaktuppgifter.  Det är för att vi ska kunna kontakta dig vid eventuella frågor. Ditt namn kommer även att stå på ditt förslag. Du behöver även ha ett konto för att kunna kommentera och stödja andra förslag genom att skriva under.

Lämna ett e-förslag 

Ditt förslag ska ha en rubrik och en kortfattad beskrivning. Beskrivningen ska ge tydlig information om ditt förslag och vad du vill ska hända eller förändras. Förslaget ska vara konkret och handla om kommunens verksamhet, alltså det som kommunen har möjlighet att besluta om.

När du skriver ditt förslag tänk på att vara tydlig, konstruktiv och ha en hänsynsfull ton. Förslag som är oseriösa, kränkande, eller på annat sätt stötande kommer inte att publiceras. Om förslaget inte blir godkänt kommer du som skrivit förslaget att få information om varför förslaget inte har accepterats.

Granskning och publicering

När du har skickat in ditt förslag granskas det. Granskning sker på vardagar under kontorstid. Ditt förslag publiceras sedan i 90 dagar så att andra kan läsa och skriva under ditt förslag. Det krävs 50 underskrifter för att ditt förslag ska hanteras av berörd nämnd.

Har du inte möjligheten att använda e-tjänsten kan du lämna ditt förslag skriftligt. Det gör du till kommunhuset i Skurup eller e-post kansli@skurup.se

Skriva under andras förslag 

Du kan också göra din röst hörd genom att stödja andras förslag. För att skriva under ett förslag måste du vara en registrerad användare. Om du vill läsa eller skriva under ett förslag -  klicka på "Se e-förslag" i menyn till vänster, där kan du se alla publicerade förslag.

Du kan bara skriva under ett förslag en gång. Alla som går in och läser e-förslaget kan se namnen på de som skrivit under.

Förslag som inte publiceras

Förslag kan inte lämnas i frågor som rör myndighetsutövning mot enskild, som till exempel bygglov eller bistånd. Vi hanterar inte heller ansökningar om bidrag i olika former. Det kan hända att ditt förslag inte publiceras överhuvudtaget, till exempel om:

  • Det finns en pågående parallell process eller rättsprocess.
  • Det finns ett liknande e-förslag som samlar underskrifter.
  • Kommunen har publicerat ett liknande e- förslag som inte har fått tillräckligt många underskrifter under de senaste tolv månaderna.
  • Kommunen har behandlat ett liknande e-förslag under de senaste tolv månaderna.
  • Förslaget bryter mot svensk lag, är diskriminerande eller på andra sätt olämpligt.
  • Förslaget handlar om lagar och regler som riksdagen beslutar om och ligger därför utanför kommunens ansvar.
  • Förslaget ligger i övrigt inte inom kommunens ansvar.
  • Om förslaget inte blir godkänt kommer du som skrivit förslaget att få information om varför förslaget inte har accepterats.