Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Behåll nuvarande kommunlogga

Beskrivning

Skurups kommun bör behålla nuvarande komunlogga med Nils Holgersson på gåsen. Att byta loggan skulle kosta kommunen miljontals kronor som kan användas bättre till viktigare saker. Loggan är välkänd över hela landet och en av få positiva bilder från Skurup som syns i pressen. Att använda argumentet att det "är en barnbok och inte verkligt" är att förminska en av de svenskaste symboler vi har. Selma Lagerlöfs bok är ett svenskt kulturarv som Skurups kommun kan vara stolt över och bör förvalta väl!

Bifogade filer
document Stoppa byte av kommunlogga i Skurups kommun_.pdf Ladda ner
document Medborgarförslag.pdf Ladda ner
Kommentar från handläggare (1)
Visa
Handläggare Skurup, 2023-07-31 14:19:33

2023-07-31 inkom ett förslag, med samma innebörd som detta e-förslag, samt tillhörande namninsamling. Kanslienheten har beslutat att bifoga förslaget och namninsamlingen till detta e-förslag.
Christian Björkqvist, kanslichef.