Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Vägarna kring handelsplatsen & järnvägen

Beskrivning

Trafiksituationen i Skurups tätort är horribel. Dels när det gäller vägarna och deras skick men oxå. Är det gäller hastigheter och parkeringar.

Om vi börjar med vägarna.
-utfarten från svaneholmsvägen till ringleden är ohållbar. Det bör det göras rondell, så att trafiken in och ut Skurup kan flyta.
I nuläget skapas det köer och ”irritation”
Vägen är för smal för att ha en korsning med väjningsplikt.
Bilarna placerar sig i mitten och inte till höger eller vänster, vilket innebär att det blir extrema köer ut från handelsplatsen och stillastående trafik.
Hade man haft rondell hade trafiken flutit bättre.

-Lika så gäller korsningen korrehusvägen/svaneholmsvägen, här bör oxå vara rondell.

-Korsningarna vid järnvägen (de som är på den sidan där Fabriksgatan går) de borde på något vis åtgärdas.
Det är rena cirkusen när bommarna har varit nere.
Ska man köra tvärs över korsningen från föreningsgatan in på Fabriksgatan över Kyrkogatan och man kommer när bommarna är nere är det full kaos.
Man kommer inte förbi?, då det är kö att svänga vänster hela vägen ner till Mårtensgatan. Och när sen bommarna går upp finns det ingen som kan trafikregler/ eller så gäller ”inga trafikregler” man går på ”störst kör först” och säkerhet för gående och cyklister kommer sist.

Nästan lika illa är det i korsningen Fabriksgatan Södergatan.

-När man nu ändå är igång och gräver på svaneholmsvägen just nu bör man passa på att göra rondell i korsningen vid torgkiosken/Preem/Frendo, detta enbart för att dra ner hastigheten på Södergatan, svaneholmsvägen.

-parkeringsvakter bör köra oftare i områdena inne i byn för att folk ska sluta parkera som de vill, vilket leder till trafikfara.

Även fler farthinder bör byggas då det hålls alldeles för höga hastigheter inne i hela byn.
Alla raksträckor bör ha fler farthinder så att man inte kan komma upp i de höga hastigheter folk kör i idag. 60-80 inne i byn, på västergatan, föreningsgatan och Fabriksgatan.


Samt övergångsställe in på thulesholmsgatan, från cykelbanan som går från elleholmsvägen längs föreningsgatan.