Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Avsätt medel för att förhindra att jättelokan tar över Skurup kommuns kust

Beskrivning

Förslag att kommunen avsätter medel i flerårig plan för att bekämpa jättelokan längs kommunens kuststräcka. Titta på Trelleborgs kommun som tagit tag i att bekämpa vresros för att bevara stränderna. Man kontaktade markägare som fick ge klartecken och sedan grävde man upp dem. Det finns flera sätt att bekämpa jättelokan, men att gräva är mest effektivt. Övriga metoder kräver insatser under flera år.

I Skurups kommun är är Hörte och Abbekås särskilt utsatta områden. Den ovanliga, relativt orörda sträckan börjar bli känd som "där det är fullt av jätteloka". Vi vill locka besökare till vår kommun, men där det är som vackrast kan man inte röra sig utan risk för brännskador eller inte se havet för skogen av jätteloka. Till och med när du går och cyklar på cykelvägen riskerar du att skada dig. Ingen vidare reklam för oss när det besökare får med sig som minne är brännskador.

Jag har bott i Hörte i Skurups kommun i snart åtta år. Under den tiden har jättelokan spridit sig enormt mycket. Från att tidigare ha vuxit på några ställen söder om väg 9 finns den nu långt upp även norr om väg 9. Växten tar över helt där den etablerar sig, blir över två meter hög och skymmer både sikt. Den är också mycket farlig. Får man växtsaften på sig orsakar den svåra brännskador som också lämnar ärr. Vi har lärt oss den hårda att vanliga trädgårdshandskar inte räcker som skydd för skador som sår och blåsor.

Fakta: Jättelokan blommar från juli till augusti eller september och en individ producerar vanligtvis mellan 1 500 till 100 000 frön per säsong och har en stor rot som kan överleva ett par år. Fröna kan överleva i marken och potentiellt gro efter upp till 7 år, dock har majoriteten av fröna grott eller dött redan efter det andra året. Jätteloka innehåller en giftig växtsaft som i kombination med solljus kan orsaka kraftiga skador på huden.

Vi kan inte som privatpersoner förväntas skaffa oss skyddsutrustning och verktyg och sedan ge oss ut i det här. Ta problemet på allvar och gör någonting innan vi alla har det i våra trädgårdar och barn, husdjur och andra skadar sig!

Länk(ar) till relaterad information