Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Protest. VA-Anslutningsavgifterna.

Beskrivning

Skurup 2023-02-12 1/3

Ärendet: Skurups kommuns orättvisa och horribla höjningar av anslutningskostnader för den enskilda för VA.

År 2019 var kostnaden inkl. moms = 73.125:-
År 2020 höjdes det med 29% = 94.500:-.
År 2021 höjdes det med 25% = 118.125:-
År 2022 höjdes det med 25% = 147.656:-
År 2023 höjdes det med 51 % = 222.960:-

Höjningar bör endast kunna höjas med inflationen eller med index enligt PBB.

Kommunen vill tvinga fastighetsägaren är att betala hela kommunens kostnad för anslutning till ett kommunalt projekt, plus ytterligare inkopplingar från pumpen och in i huset vilket kan kosta
Ytterligare upp till 90.000:-. Dvs. upp till drygt s:a 300.000:- per fastighet. År 2023.
Folk är förtvivlade. Redan nu är hushållens ekonomi enormt ansträngda:
Med Elkris, Stigande boräntor, stigande Matpriser, stigande Inflation och med 21%.fallande Huspriser.
Svenskarna är redan nu, konstaterade, mer skuldsatta än någonsin ! Dessutom på väg in i lågkonjunktur. Kommunerna runt om i Skåne skjuter tom. upp krav på hushållen för att hjälpa familjerna.

Och då slår Skurup´s kommun till med stora släggan. Detta kan betecknas som en punktskatt av en viss grupp kommuninvånare. Hade man tur och få fakturan år 2021
Så slapp man med en kostnad på 94.500:-. Detta är inte likabehandling av kommunmedlemmerna.

. Miljön och klimatet skulle må mycket bättra av minireningsverk och egen brunn, för dem som kan och vill ha det utan för tätorten, och föra tillbaka grundvattnet till marken. Istället för att ta upp det, leda det genom avloppsledningar ner till Ystad, som ändå inte klarar av att rena till 100%, och ut i havet. Detta kommer leda till stora negativa konsekvenser för båda miljön och klimatet.

Med Avloppsanslutning har vi tydligen inget val. Vattenanslutning kan vi neka till, om vi vill ha vårt eget brunnsvatten, men vi hotas då med återkommande vattenprover och att vi får betala straffavgifter
på 150m3 vatten, fast man är ensamboende på fastigheten och använder mindre än 40m2. För som kommunen kallar det ”Mätning utan mätare”.
Vi får då veta att om några år kommer vi ändå att bli tvingade att ansluta oss till kommunens vatten. Men då till en ofantligt högra anslutningskostnad.
När jag framförde att jag vill sätta in ett eget mini reningsverk,blev svaret: Ja det kan
du, men du måste ändå betala full anslutningsavgift plus fortlöpande abonnemangsavgifter.! Plus straffavgifterna för de 150m3 vatten.
Det är med hot och utpressning och fula metoder, som ex. fördröjning med 7.5 månad av information som jag efterfrågat, samt, att om jag fördröjer installation kommer .avgiften att höjas. På detta sätt vill kommunen genomföra anslutning till båda avlopp och vatten. Ex. En granne som har djur ville ha sitt eget brunnsvatten. Då hörde miljö av sig, och nu står hon med extra utgifter.

På min fråga till kommunens tjänsteman: hur skall en fattigpensionär kunna betala detta. Får jag till svar
”Du får låna.”

” En fattigpensionär kan inte låna” ” Hen blir utkastad från sitt hem ”


Eftersom utbyggnaden av VA, av kommunen kallas ”En kommunal investering” och ägas av kommunen, skall detta belasta hela skattekollektivet, och inte den enskilda av en viss grupp kommunmedlemmer / fastigheter.


En fullmäktige ledamot erkände i somras. Att kommunen gör detta enbart för att få in pengar , för då har den löpande inkomster hela tiden.

Allt som jag framfört kan dokumenteras samt med inspelade samtal.

Kommunens fullmäktige är ju tillsatta för göra det bra för kommuninvånerna och inte för att utarma och trasa sönder hela deras tillvaro. Vilket väldigt tydligt sker i detta fall, av en viss grupp.

År 2015 då planen för VA blev antagen. Då skulle anslutningsavgifterna endast vara en del av kostnaden för utbyggnaden.

År 2019 blir plötsligt detta, på förslag av Anders Densfelt till kommunstyrelsen som vidareför förslaget till fullmäktige, omvandlad till att hela kostnaden för kommunens utbyggnad skall betalas av den enskilda. Detta ger ju plötsligt oanade möjligheter för att höja anslutningskostnader för den enskilda igen och igen. Vilket också har skett.
Hade inte en omprioritering av VA arbeten till förmån för Skurup tätort skett, skulle utbyggnaden av VA nätet varit färdigt för länge sedan.
Vilket hade gett helt andre och lägre kostnader. (se högst upp på sid1.)
Så beroende på var man bor och när Anders Densfelt behager trycka på knappen, drabbar det oss kommuninvånare olika.

Dessutom har serviceavdelningens VA avdelning garderat sig för att kunna höja avgifterna ytterligare genom att hela projektet slås på först, när allt är helt klart och tidigast 2023.
Med dem förseningar som redan nu är kända och med eftersatt underhåll på andra ställen i kommunen, handlar detta tydligen bara om siffror för VA-enheten, ytan hänsyn till de enskilda människorna. För min del hinner jag inte sälja, innan Kronofogden står utanför dörren!

Då börjar man undra: Har Anders Densfelt förstått vad han håller på med. Följfrågan på detta blir då : Är Anders Densfeldt rätt man att vara chef för kommunens VA-enhet

Vissa har helt enkelt inte möjlighet att skaffa fram dessa belopp.
Men är det så, att kommunens styre vill, att en viss grupp av kommunens invånare skall tvingas bort från sina hem, så gör ni såklart helt rätt.
Skall man vara tvungen att anslutas, måste detta ske på.

”Rimliga villkår.”

Fullmäktige har faktisk möjlighet att kunna anpassa kommunernas verksamhet till en allt mer komplicerad verklighet.

Föreslår :

Att anslutningsavgifterna kan beräknas efter år 2020 års avgifter och regleras
med inflationen eller med index enligt PBB. Då kan det ses som likabehandling
av de som har blivet anslutna och dem som skall anslutas.….....................................................................

Med vänlig hälsning
Gunnar Rasmussen tel. 076 3919692
Dalaled 1224 grassens40@gmail.com
274 93 Skurup


Protestlista mot de höga anslutningsavgifterna kommer att inkomma till Kommunen.