Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Genomfartsförbud på Fiskarevägen i Abbekås, gäller ej boende på Fiskarevägen.

Beskrivning

Bakgrund:
I Skurups kommuns detaljplan över Abbekås södra del som innefattar Fiskarevägen står det följande. ” Vägarna inom området betjänar endast trafik till och från fastigheterna. Fiskaraevägen – Skepparevägen, som delvis kantas av pileträd, har tidigare ingått i den gamla kustvägen och är av kulturhistoriskt intresse.”
Vidare kan två bilar inte mötas utan att en av bilarna måste köra in på någon av infarter på vägen.
Fiskarevägens vägbana är ständigt i dåligt skick. Följande står att läsa i detaljplanen: ”Från bevarandesynpunkt är det av vikt att vägarnas karaktär bevaras. Således bör vägbeläggningen ej ändras” Med genomfartsförbud blir det mindre slitage på vägen.
Eftersom vägbeläggningen är grus upplever de boende på Fiskarevägen att det dammar väldigt mycket med den ökande trafiken efter det fina underhållet i hamnen och med Bongska Huset som krog och hotell. Detta är dock två mycket positiva delar för att öka attraktiviteten av Abbekås, men det leder dock även till ökad trafik på Fiskarevägen.

Ett genomfartsförbud skulle ge många fördelar:
Mindre slitage på vägen.
En fantastisk upplevelse för turister och boende i kommunen som kan uppleva denna enastående miljö.
En möjlighet för kommunen att visa upp en av sina pärlor i kommunen i en bilfri miljö.
Skurups kommun skulle få sin egen strandpromenad, nu när hamnen är så fin och vi har en trevlig restaurang där.

SÅ MITT FÖRSLAG ÄR ATT FÖRBJUDA GENOMFART PÅ FISKAREVÄGEN I ABBEKÅS, GÄLLER EJ BOENDE PÅ FISKAREVÄGEN, EFTERSOM KOMMUNEN MÅSTE LEVA UPP TILL SIN DETALJPLAN FÖR OMRÅDET.