Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Använd Macklean tomten för avlämning/upphämtning av skolbarn

Beskrivning

Trafiksituationen kring gamla Mariaskolan, Prästamosse samt Rutgerskolan är osäker med mycket och intensiv trafik, framförallt på morgonen när föräldrar ska lämna sina barn. Det finns heller inte tillräckligt med parkeringar eller avlämningsplatser som kan nyttjas för att på ett säkert sätt lämna och hämta barn när det som är mest aktivitet runt skolorna. Detta gör i sin tur att det blir kaotiskt och osäkert när bilar stannar för att släppa av barn på morgonen framförallt.

Använd därför grönytan som numera finns tillgänglig mellan Rutgerskolan, Östergårdsmodulerna och Prästamosseskolan för att skapa ett avlämnings/upphämtningsområde för att på ett säkert sätt kunna släppa av och hämta barnen som ska till någon av skolorna. En sådan åtgärd bidrar till öka säkerheten för barn och trafikanter samt eliminera trafikkaoset i området.