Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Undantag för cyklister

Beskrivning

I Paris och många andra städer har enkelriktade gator undantag för cyklister. Det är rimligt eftersom det är ett bilproblem att vägen är för smal för två bilar att mötas. Jag tycker generellt att det bilperspektivet är alltför dominerande i trafikplaneringen i Skurup. Att begränsa cykeltrafik är kontraproduktivt ur ett miljö- och hälsoperspektiv. Mitt förslag är att göra undantag för cyklister vid samtliga enkelriktade gator i Skurup. Jag är medveten om att det finns vissa trafiklagar som kommer i konflikt här men jag tycker det är värt att pröva. Det finns möjligheter att ta sig förbi dessa hinder genom anvisad cykelväg på vägbanan.

Bifogade filer
document 292570063_10158986540793412_4951102605574794657_n.jpg Ladda ner