Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

En Servicegrupp inom hemtjänsten

Beskrivning

I personalens, inom hemtjänsten, arbetsuppgifter ingår städning hos Skurups kommuns invånare som blivit beviljad just hemtjänst. För att underlätta och låta utbildad omsorgspersonal, undersköterskor/vårdbiträde, få utöva sin yrkeskompetens föreslår jag att det bildas en servicegrupp med att anställa vårdbiträde med inriktning på städuppgifter, eventuellt bädda, i det egna hemmet hos vårdtagaren. Vid behov hjälpa hemtjänst med enklare uppgifter. För att det praktiskt ska fungera så är samarbetet med hemtjänstpersonal ett måste. Information om vårdtagaren är inlagd på sjukhus, flyttat till korttidsboende eller har någon smittosam sjukdom. Personalen inom Servicegruppen behöver ha tillgång till vårdtagarens journal för dokumentation som är av betydelse gällande städningen. Det är även en dokumentation för underlag till utfört uppdrag för vad vårdnadstagaren ska faktureras för sin hjälp. Det kan ju vara vårdtagare som bara har beviljats bistånd med hjälp med städning och mat. Servicegruppen bör vara en egen enhet för att underlätta bemanningen inom hemtjänstens olika område (Rydsgård/Skivarp, Skurup Norr och Skurup Söder)
Mitt förslag är att:

Att bilda en servicegrupp med inriktning att sköta städning, ev bäddning, hos vårdtagare inom hemtjänsten.

Att Servicegruppen är en egen enhet inom vård- och omsorgsförvalningen.

Att Personalen i Servicegruppen får tillgång till brukarens journal.

Förslagsställare

Eva Roslund