Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Rutgerskolans skolgård

Beskrivning

Rutgerskolan är en F-3 skola, men skolgården är mest gjort av asfalt, jord, lite gräs och gammal lekplats. Det finns inte mycket som stimulerar till lek för små barn. Jag föreslår en renovering av hela skolgården med nyplantering av träd, gräs, kullar, lekplats, etc.
Barn i den ålder ska ha en skolgård, som stimulerar och bjuder in till lek.