Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Minskad servering av kött – bra för djuren, barnen och klimatet.

Beskrivning

Barn och ungdomar äter enligt Livsmedelsverkets kartläggning av deras matvanor alldeles för lite frukt och grönt – de skulle behöva äta dubbelt så mycket för att komma upp i rekommenderad mängd. Vidare är intaget av rött kött och chark, trots minskad köttkonsumtion, fortfarande för högt bland ungdomar.
FN:s klimatpanel IPCC:s rapport om världens markanvändning framhåller tydligt att produktionen och konsumtionen av kött behöver minska betydligt. Naturskyddsföreningen identifierar kraftigt minskad köttkonsumtion som en av de fem viktigaste politiska förändringar som måste till nu utifrån IPCC:s rapport.
Självklart finns det viktiga djurskyddsaspekter med att minska serveringen av kött. Dagens industriella djurhållning medför en mängd djurskyddsproblem. Med en minskad servering av kött skapas utrymme i budget att köpa in produkter som innebär högre djurvälfärd. Grisar, kycklingar och hönor är exempel på djurslag där utevistelse sällan förekommer inom den konventionella uppfödningen, trots att det är enormt viktigt för djurens välmående.
Många kommuner har i sina styrdokument för måltidsverksamheten mål om att minska på serveringen av kött. Ett vanligt misstag är att formuleringarna kring detta är vaga, vilket gör målen svåra att genomföra och följa upp. För att mål ska vara effektiva behöver de vara mätbara och tidsbundna.
Ett annat vanligt misstag är att bara fokusera på att minska på rött kött. Livsmedelsverket rekommenderar den svenska befolkningen att minska sin köttkonsumtion totalt sett, inklusive kycklingkött. Att bara utesluta rött kött skulle också belasta klimatet eftersom efterfrågan på intensivt odlad soja och spannmål skulle öka. Även ur ett djurskyddsperspektiv är det av yttersta vikt att inte ersätta rött kött med fisk eller kycklingkött.

Med anledning av ovanstående föreslår jag att Skurups kommun, med utgångspunkt i 2021 års nivå, ska anta ett mål om att minska serveringen av kött i skolor och förskolor med 50 % till år 2030.

Bifogade filer
document Förslag om minskad servering av kött.pdf Ladda ner