Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Kvarteret Anna

Beskrivning

Tomten vid kv Anna ser tråkig ut och jag som förslagsställare önskar att kommunen tillsammans medan företaget Hassle Bösarp skulle kunna göra i ordning ytan till en enklare park, tills alla inblandande parter kommer överens vad som ska göras med tomtmarken.

Parken bekostas av kommunen och utförs med enklare medel. Bara en enkel gräsmatta skulle bli trevligare än dagens yta bergkross.