Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Cykel- och gångväg

Beskrivning

Föreslår att en cykel- och gångväg anläggs på
södra sidan av Saritslövsvägen, från rondellen
vid Södergatan till Storkvägen, i anslutning till
nuvarande gång- och cykelväg.