Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Vägbulor

Beskrivning

Jag föreslår att de vägbulor som installerats på Södergatan, Kyrkogatan och vid Nils Holgerssongymnasiet görs om.
Att kommunen vill sänka farten för fordon inom tätbebyggt område har jag full förståelse för och sympatiserar med. Men att göra farthinder/vägbulor med så stor höjdskillnad som nu är fallet är inte bra. Avsedd fartminskning erhålls med vägbulor med mindre höjd. De som nu finns är direkt skadliga för fordon. Jag har svårt att tänka mig att kommunen avsett farthinder som innebär skador på fordon förenat med kostnader för fordonsägaren/kommuninnevånaren eller stort obehag för resande.
Så bästa kommun, ta vägplaneraren i örat och säg till honom /henne att göra om och göra rätt.