Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Farthinder på Fabriksgatan

Beskrivning

Det är många i Skurups kommun som har påpekat att det på ett flertal platser i kommunen förekommer överträdelser av den angivna hastigheten. Det har den senaste tiden gjorts åtgärder söderut på Södergatan för att hindra alltför höga hastigheter, vilket är bra. Det är givetvis en prioriteringsfråga vilka gator som ska åtgärdas gällande underhåll och förbättringar.

Jag bor nära tågstationen i Skurup och hör dagligen hur förare på Fabriksgatan trycker gasen i botten i höjd med stationen, på sin färd västerut. Det är en gata där det passerar många människor på väg till och från stationen och det är många som korsar gatan via övergångstället i höjd med Folkets hus. Vid Folkets hus gör gatan en sväng, vilket minskar sikten och det är viktigt att hastigheten inte är för hög. Fabriksgatan ligger mitt i Skurup och på motsatt sida från stationen och centrum ligger många bostäder, arbetsplatser och aktivitetscenter, vilket innebär att många dagligen korsar gatan.

Trafikverket tester ett aktivt farthinder, Actibump på Dragongatan i Ystad. Det kommer under en femårsperiod att ske en utvärdering av detta farthinder. Faller detta test väl ut är det ett väldigt bra alternativ, som bör få till effekt att hastigheten minskas. Fordon som närmar sig farthindret med för hög hastighet kommer att mötas av en nedsänkning i vägbanan. Det är bara den som kör för fort som märker av farthindret.

Tyvärr kan vi inte invänta utvärderingen av Actibump, utan det behövs åtgärder inom det närmaste, för att hindra att alltför höga hastigheter på Fabriksgatan. Jag vill att kommunen inför någon form av hinder på Fabriksgatan i riktning från tågstationen och västerut. Hoppas att det är fler som tycker att detta är en prioriteras sträcka inom kommunen, gilla iså fall detta förslag.