Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Tillgänglighetsanpassad gatumiljö

Beskrivning

Tillgänglighetsanpassad gatumiljö
Jag har i min roll som trygghetsvärdinna uppmärksammat brister i Skurups gatumiljö. Tillsammans med de boende är jag ofta ute på promenad i tätorten. Det finns trottoarer där det inte fungerar att framföra en rullstol och det finns även platser där det helt saknas en trottoar. På vissa ställen växer det buskar som hindrar gångtrafikanterna. Det är inte enbart ett problem med att framföra en rullstol eller en rollator utan även att framföra en barnvagn kan skapa problem. Platser där jag uppmärksammat brister är vid kommunens trygghetsboende Gladan och Tryggve, kring vårdcentralen och vid Tegelgatan. Finns det inte en fungerande trottoar finns det risk för att gångtrafikanter tvingas ut i vägbanan.

Det är viktigt att vi har en gatumiljö som möjliggör för oss alla att komma ut på promenader, vilket är positivt ur både fysiska, psykiska och sociala aspekter

Skriv gärna under förslaget om du tycker som jag att kommunen behöver se över gatumiljön, så att den på bästa möjliga sätt anpassas till allas behov
Monika Andersson /Stenakulla