Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Trafikförhållandet på Saritslövsvägen

Beskrivning

Vid 2 tillfälle har bilar kört in på vår tomt utmed Saritlövsvägen, 2005 från öster och
2010 från väster, det som räddat oss är vår stensättning i tomt gränsen. Vi och många
med oss är oroliga för den ökade trafiksituationen utmed Saritslövsvägen
Med utfarterna från
Storkvägen,
Rapphönestigen,
Talltitavägen,
Vipvägen
Gåsvägen
Andvägen
och övriga boenden som har utfart till Saritslövsvägen Dessutom finns Saritslövs förskola utmed vägen
Den lagstadgade hastigheten på 40 km överskrids för det mesta, samtidigt som tung trafik med lastbilar då oftast med släp dundrar förbi i för hög hastighet Varför inte leda den tunga trafiken
från rundelen Saritslövsvägen/Södergatan/Jörgensgatan till Ringvägen? Och förbjuda tung trafik på Saritslövsvägen från båda håll
Jag bifogar en namnlist på 50 personer boende i området som skrivit under på att vi
önskar få till en ändring, innan något allvarligt händer.
Det sk. farthindret vid Andvägen inbjuder bara till att köra slalom
Polisen har vid ETT tillfälle haft fartkontroll, då stod man endast EN timme mitt på dagen, och det gav inget resultat för att minska farten!!
Den ombyggnad på Södergatan verkar ha haft avsedd effekt för att sänka hastigheten,
Detta vore ett bra allternativ för Saritslövsvägen för att få ner hastigheten
Trafiken från Ringvägen/Sjölandet till Saritslövsvägen, där är hastigheten satt till 60 km/t ett farthinder innan Storkvägen, Rapphönestigen vore en lämplig åtgärd för att få ner hastigheten, Den chikanen som finns utanför STORKVÄGEN 1 sänker ingen hastighet
Bif. Namnlista
Utskicket som gjordes till boende i området och som finns hos mig undertecknat från samtliga
Ingvar Palmkvist Storkvägen 1 274 33 Skurup ingvar.palmkvist@me. com

Bifogade filer
document trafik.pdf Ladda ner