Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Inventera råk-kolonierna inom Skurups samhälle

Beskrivning

En råk-koloni är mycket störande och även "ohygienisk".
F n finns det många (stort antal) råk-kolonier inom Skurups samhälle, och varje råk-koloni "innehåller" vanligtvis ett stort antal bon.

Jag anser att kommunen bör göra en inventering av ovanstående, före dessa fåglar "tar över hela" samhället.
Kommunen bör kunna begränsa dessa kolonier i antal och storlek samt även kartlägga var dessa kolonier "stör" allmänheten minst.