Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Upphäv beslutet om flytt av Skurups kommuns bibliotek

Beskrivning

Biblioteket i Skurup är sedan många år tillbaka ett välbesökt och uppskattat bibliotek av många besökare. Ett bibliotek fyller många olika funktioner i vårt samhälle. Det är inte till "bara" för utlåning av böcker. Biblioteket är en samlingsplats för släktforskning, bokcirkel, skrivarcirkel, konstutställningar, författarbesök och olika barnaktiviteter med mera.

En flytt från nuvarande lokal till Rutgermatsalen blir inte bra. Biblioteket är i behov av större yta och att då flytta verksamheten till mindre lokalyta kommer att innebära en stor försämring för Skurups invånare.

Välbesökta och uppskattade författarbesök, konstutställningar och ett minskat bokbestånd är några negativa konsekvenser av en flytt.

Parkeringsmöjligheter i nära anslutning till Rutgermatsalen blir begränsat. Fram till kl 16.00 är det parkeringsförbud framför matsalen på grund av skolbussarna.

Läsning främjar och höjer kunskapsnivån och ökar medvetenheten hos befolkningen.

Istället för att främja läsning för kommuninvånarna blir konsekvensen av en flytt istället tvärtemot.

Jag yrkar därför på att Skurups kommun:

Upphäver beslutet om att flytta biblioteket från nuvarande lokal och i stället förlänger hyresavtalet i befintlig och nyrenoverad lokal.

Inlämnat av Annika Sandberg