Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Värna Fixar-Hanna!

Beskrivning

Värna Fixar-Hanna!

Även om man inte tror det, så gör Skurups kommun många positiva saker. Som Fixar-Hanna.

Snabbt, elegant och effektivt löser hon olika praktiska problem som äldre människor och personer med funktionsnedsättningar har, från att byta glödlampor och proppar till att hänga upp gardiner och flytta möbler, över till att plocka fram julprydnaderna ifrån skåp och förråd. Och inte minst, servar och reparerar livsviktiga hjälpmedel åt folk.

Allt detta till en nästan försumbar kostnad för kommunen, men med en enorm samhällsekonomisk vinst. Och med en ”kundnöjdhet” som kan göra vilket företag som helst grönt av avund...

Fall och fallskador är ett stort folkhälsoproblem. Det är den vanligaste orsaken till att äldre skadar sig och konsekvenserna är ofta allvarliga. Runt 300 000 personer uppsöker varje år specialistvård efter att ha skadats i en fallolycka. 66 828 personer skadades så allvarligt att de behövde läggas in på sjukhus och drygt 1 000 personer avled till följd av en fallskada under år 2017.

Fixar-Hanna är helt enkelt skillnaden mellan liv och död för många äldre!

Verksamheten med Fixar-Hanna är viktig även för yngre människor och som har någon form av funktionsnedsättning. Det finns möjlighet att bli beviljad bistånd för en del saker, typ boendestöd, personlig assistent, hemtjänst, ledsagare och god man, men här brukar det aldrig ingå sådana praktiska saker som Fixar-Hanna syssla med, som att byta glödlampor och hänga gardiner. Att få hjälp med sådana saker är viktigt, eftersom de gör att funktionsnedsatta kan leva ett mera normalt liv i det egna hemmet och därmed inte riskerar att bli socialt isolerade.

Istället för Fixar-Hanna ska nu äldre och funktionsnedsatta personer anlita hantverkare och städfirmor. Att hitta en firma som gör sådana här småjobb är en prestation i sig själv! Ännu värre är det dock att de kommer att tvingas att betala hela kostnaden själva, eftersom väldigt många i den här gruppen har väldigt låga inkomster och därmed inte har rätt att göra några RUT-ROT-avdrag!! Eller som Skatteverket uttrycker det: ”Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du har gjort.”

Jag yrkar därför på att Skurups kommun

behåller verksamheten med Fixar-Hanna i oförändrat skickJohn Andersson

AU-/Styrelseledamot i Handikapporganisationernas Samarbetsorganisation i Skåne [HSO-Skåne]Länk(ar) till relaterad information
Bifogade filer
document Fixar-Hanna E-förslag 191029.pdf Ladda ner