Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Personligt ombud i Skurup

Beskrivning

Varför jag tycker att personligt ombud i Skurup ska fortsätta i nuvarande form:
Att PO Skåne är fristående
Personligt ombud kom till i samband med psykiatrireformen för att man under utredningen uppmärksammat en grupp personer som har bristande tillit till myndigheter.

Ursprungsidén var att personligt ombud skulle bedrivas fristående i relation till myndigheter och vård.

Att man inom PO Skåne har lång erfarenhet, kunskap
I Skåne finns en organisation med lång erfarenhet och med nära koppling till brukar- och närstående. Verksamheten startades av och ägs av RSMH i Skåne och IFS i Skåne.

Att PO Skåne har nära relationer till brukare och närstående
PO Skånes fristående ställning, verksamhetens långa erfarenhet och nära koppling till brukar och närståendeföreningarna ger möjligheter till relationsskapande som kommunen själv kan har svårt att skapa. Uppdraget är att stå på klienten sida men att också bygga broar till och skapa förtroende mellan klient och stöd inom välfärden.