Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Förslag om tillvaratagande av Kulturskolans utvecklingsmöjligheter på Rutgerskolan

Beskrivning

Vi i Stödföreningen för Kulturskolan i Skurup vill se en utveckling av Kulturskolan i Rutgerskolans lokaler, som lämpar sig alldeles utmärkt för sådan verksamhet. Att kunna samla alla Kulturskolans verksamheter inom Rutgerskolans tak har ett stort värde. Inte bara för Kulturskolan utan även för kringliggande skolor och fritidsgården.

Vi känner stor oro inför befintliga planer, som innebär att tränga ihop många olika verksamheter som arbetar under olika förvaltningar. Vi känner också oro inför de besparingar som drabbar Kulturskolans elever i ett läge där kön redan är lång.

Vårt förslag är att Kulturskolan fortsatt får vara kvar på Rutgerskolan, och att elever och lärare får det utrymme som behövs, bla att lokalerna är tillräckligt stora och utrustade på rätt sätt. Vi vill även föreslå att fritidsgården (nuvarande Gummifabriken) får vara i Rutgerskolan så att det ges möjlighet till samarbete mellan fritidsgård och kulturskola, två verksamheter som båda jobbar med barn och ungas fritid. Det är stor efterfrågan på platser i Kulturskolan (137 barn i kö) och att ge dessa möjlighet att delta är verkligen att satsa på framtiden.

Detta skulle även bidra till att

- samla kompetens, initiativ och engagemang under samma tak

- ge kringliggande skolor tillgång till musiksalar och idrottshallar

- ge stora positiva synergieffekter för våra barn och unga i kommunen

- hjälpa kommunen att nå vision 2030 om ett levande kulturliv.

Anna Prahl
Sandra Jelves
Karin Landgren
Jan Erlandsson
Terese Appelby Bengtsson
Ann Donaldson
Mattias Nordström
Marcus Gustafsson
Ulrika Gustafsson
Daniel Balder