Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Riv upp beslutet om att lägga ner verksamheten med personligt ombud!

Beskrivning

Efter 15 år av opinionsarbete införde Skurups kommun så verksamhet med personligt ombud för personer med psykiska funktionsnedsättningar i oktober 2018. Den var efterlängtad och fick en flygande start. De personliga ombuden i Skurups kommun har nästan 50 procent fler klienter än vad Socialstyrelsen angett som norm, plus att det finns ytterligare personer som står i kö till verksamheten.

Kommunstyrelsen beslöt dock den 23 september 2019 att lägga ner verksamheten, genom att inte förlänga avtalet med entreprenören.

Klienterna? De gråter och är förtvivlade...

Varför? Jo, Skurup har alldeles för kompetenta och erfarna ombud! De har påvisat att kommunen lider av extremt många systemfel, fler än någon annan skånsk kommun. De har rekordmånga ärenden som gäller barn. Klienterna är ”tunga” och kräver många och långa insatser. Över huvud taget är Skurup en extremt svår kommun att arbeta i.

Hur hanterar andra kommuner sådan information? Med tacksamhet, eftersom man då snabbt kan rätta till felen. Skurups kommun? Stämplar det som ”fake news”: ”I Skurup gör vi ALDRIG fel!”

Ju hårdare de personliga ombuden arbetar, ju värre missköter och motarbetar Skurups kommun PO-verksamheten. Ombuden har överöst av anklagelser om att lägga sig i den kommunala beslutsgången, när de driver klienternas ärenden. Dödsdomen var därför mer än väntad.

Men Skurup ska ju driva PO-verksamhet i egen regi?? Korrekt, man inför en ”dörrmatta” som saknar rätt att agera självständigt. ”Genialiskt” anser man på kommunhuset, vi kan nu lyfta fullt statsbidrag för en verksamhet som endast finns på papperet!

Klienterna? Övergivna får de fortsätta att gråta och vara förtvivlade...

Jag yrkar därför på att Skurups kommun

upphäver beslutet om att lägga ner verksamheten med personligt ombud och istället förlänger det gällande avtalet

John Andersson

Länk(ar) till relaterad information
Bifogade filer
document E-förslag- Försvara PO-verksamheten .pdf Ladda ner